Çevre Dostu

Çevre Dostu

      Köklü Group toplumsal ihtiyaçları karşılayan ürün ve hizmetler geliştirirken, zamanın ruhunu özümseyerek, tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerde faaliyetlerinden kaynaklanan başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin bertarafına yönelik politika ve eylem düzeyinde çalışmalar yürütmektedir.

      Köklü Group şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkezine alan bir bakış açısıyla geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle yanıt vererek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır.